Jokilaakeri Oy

Logistiikkapalvelut

JokiLaakerin logistiikkapalveluiden ansiosta varastointi, hyllytys ja varastohallinto on helpompaa kuin koskaan!

SmarttiStart-älyhylly on uudenlainen logistiikkajärjestelmä, jonka avulla varastonhallinta ja hyllytyslogistiikka on viety älyaikaan. Uusi RFID-järjestelmä mahdollistaa tiedonsiirron esimerkiksi asiakkaan tuotannon tai kunnossapitovaraston järjestelmistä välittömästi, kun tuotteen hälytysraja on alitettu. Tällöin asiakkaan ei tarvitse kirjoittaa varsinaista tilausta erikseen, vaan tilaus käy pelkällä napinpainalluksella.

SmarttiPlus mahdollistaa mm. tilastoinnin kone- ja tuotantopaikkakohtaisesti, sekä sähköisen tuotetiedon hallinnan suoraan asiakkaan toimipaikassa.

SmarttiStart on vaivaton ja kustannustehokas tapa toteuttaa hyllytys. Palvelun perustana on RFID-tekniikka, joka takaa nopean ja luotettavan tiedonsiirron. SmarttiStartin perustamis- ja ylläpitokustannukset ovat alhaiset ja se sopii ympäristöihin, joissa tuotteiden jatkuva saatavuus on varmistettava. Tällaisia ovat mm. huolto- ja ensiasennusympäristöt.

Kun hyllytetyssä tuotteessa saavutetaan hälytysraja, tehdään täydennystilaus vain sormen hipaisulla.  Vihreä kytkin käännetään punaiselle ja tilaus on suoritettu. Hälytysrajat on mitoitettu niin, etteivät tuotteet pääse loppumaan. Tilaus lähtee välittömästi toimittajalle, joka näkee hyllyn tilanteen reaaliaikaisesti.

SmarttiPlus on laajennettu hyllytyspalvelu, jonka avulla varastonseuranta pystytään yksilöimään kunkin yrityksen vaatimusten mukaiseksi. Raportointityökalulla pystyy seuraamaan tarkasti kulutusta laskentakohteiden (henkilö, kone, projekti, kustannuspaikka) mukaan. SmarttiPlus-palvelun avulla voit ulkoistaa varaston ylläpidon JokiLaakerille.

Asiakas ja JokiLaakeri sopivat palvelun piirissä olevasta tuotevalikoimasta, täydennyspisteistä, -määristä ja tuotteiden sijoittelusta. JokiLaakeri kokoaa asiakkaan tuotevalikoiman sopimuksen mukaan ja huolehtii tuotteiden merkitsemisestä. Asiakas kirjaa kulutuksensa esimerkiksi viivakoodilukijaa käyttämällä. Kaikki tiedot ovat pilvipalvelimella ja käytettävissä tietokoneella, tabletilla tai muulla mobiililaitteella, johon on liitetty viivakoodinlukija.

Tuotesaldot ovat aina ajantasalla ja hyllystä otot näkyvät reaaliaikaisesti JokiLaakerin järjestelmässä. Asiakkaalla on myös itsellään aina mahdollisuus muokata täydennyspisteitä ja -eriä.

Järjestelmän hinnoittelu:

Perusmaksu 39€/kk

Perusmaksu sähkölukollisella kaapilla 49€/kk

SmarttiPremium on logistinen malli, jolla hoidetaan ja vastataan logistiikasta asiakkaan ja valmistavan tehtaan välillä.

Ydinasioita ovat keskittäminen, kehittäminen ja keskittyminen omaan osaamiseen.

SmarttiPremiumissa keskitetään kaikki hankinnat, varastointi ja tuotevirtojen hallinta JokiLaakerille.

Tärkeä osa SmarttiPremiumin toimintaa on tiivis yhteistyö asiakkaan ja JokiLaakerin välillä.

Asiakasesimerkki

JokiLaakeri saa asiakkaalta tiedon tarvittavista tuotteista sekä pitkäaikaisen ennusteen. Asiakas antaa listan tarvittavista tuotteista alustavine päivämäärineen. Viime hetken päivitykset tapahtuvat noin kuukausi ennen toimitusta, jonka jälkeen asiakas lähettää JokiLaakerille lopullisen tilauksen.

JokiLaakeri varastoi kaikkia tuotteita sopimuksen mukaan.

Lähetykset lähetetään asiakkaan toiveiden mukaisesti, esimerkiksi kititettynä tai yksittäisinä pakkauksina.

JokiLaakeri käsittelee noin 500 tuhatta kiloa eli noin 1000 lavaa vuodessa.

~ 18 775 kappaletta laakereita ~ 1800 tilausta

~ 460 kappaletta laakereita viikossa ~ 45 tilausta viikossa

Valmistaja vastaa tuotteiden laadusta ja takuusta sekä antaa tarvittaessa teknistä apua.

Tehdas valmistaa tuotteet ja JokiLaakeri tekee ennakkovarauksen tarvittavista tuotteista suoraan tuotantoon.

Valmistaja vastaanottaa tilaukset ja toimittaa tuotteet JokiLaakerille.

Asiakas tekee tuotetilaukset neljä viikkoa ennen toimitusta JokiLaakerille.

Asiakas toimittaa pitkäaikaiset ennusteet tarvittavista tuotteista ja päivitetyn vuosiennusteen sovituin ajanjaksoin.

Asiakas vastaanottaa tuotteet JokiLaakerilta suoraan tiettyihin projekteihin lajiteltuna, ns. kititys.